خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه2020-05-04T10:51:29+00:00

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت ماشین سازی خرم آباد در سال ۱۳۹۷ فعالیت جدید خود در زمینه تولید تجهیزات فرایندی نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی  را با بهره گیری از زیر ساخت ها، امکانات، دانش فنی، دارائی نامشهود، ماشین آلات و تجهیزات قبلی این کارخانه و افزودن ماشین آلات و تجهیزات جدید به خطوط تولید خود با مشارکت فنی با شرکت های پیشرو در زمینه طراحی و تولید تجهیزات فرایندی در عرصه جهانی با انگیزه افزایش ظرفیت ساخت داخل و تولید تجهیزات فرایندی با کلاس جهانی در راستای سیاست های توسعه صنعتی ایران آغاز نموده است.

این شرکت اثر بخشی، بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه، تامین رضایت مشتریان، جامعه ای بهرمند از محیط زیست مطلوب و برخوردار از ایمنی و سلامت را با هدف حذف، کاهش و کنترل اثرات سوء ناشی از فعالیت های خود بر سلامتی و ایمنی ذینفعان و محیط زیست، از مهمترین اهداف خود می داند.

بر این اساس سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) خود را بر اساس استانداردهای:

 • ISO 9001 -2015
 • ISO 14001 -2015
 • ISO 45001 -2018
 • HSE-MS
 • ISO TS 29001 -2010

در سطح سازمان مستقر نموده و اصول زیر را سرلوحه برنامه ها و عملکرد خود می داند:

 • آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان درجهت بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیتهای شرکت و ارتقاء روحیه و توان کار گروهی .
 • ارایه محصولات و خدمات مطابق با خواسته های مشتریان در چارچوب زمانی و کیفی تعیین شده
 • افزایش چابکی، تاب‌آوری و قابلیت‌های سازمانی با بکارگیری رویکردهای جدید‌ مدیریتی
 • افزایش درآمد و مدیریت بهینه هزینه‌ها
 • به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ايمني ، بهداشت و زيست محيطي درانطباق با تمامی الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با فعالیت ها وفرآیندهای شرکت
 • پیشگیری از ایجاد آلودگی محیط زیست و خطرات و ریسکهای ناشی از کار.
 • ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان ازطریق جلب مشارکت آنان
 • توسعه ارتباطات با كليه ذينفعان و جلب مشاركت آنها
 • بکارگیری مناسب سيستم ‌های مديريتی و فناوری‌های نوين
 • ایجاد محیط کاری آراسته و شاداب

مدیریت ارشد شرکت با توجه به مسئولیت خطیر خود در راستای تحقق اهداف فوق نسبت به حسن استقرار، بازنگری و بهبود مستمر این سیستم خود را متعهد دانسته و از کلیه همکاران انتظار دارد که با مشارکت فعال، همدلی و همفکری صمیمانه و مجدانه در این راستا حرکت نمایند.

                                                                                                                              مدیر عامل