درباره ما2020-03-06T13:29:20+00:00

درباره ما

شرکت ماشین سازی خرم آباد در تاریخ 24/04/ 1398 به شماره ثبتی 13699 و با شناسه ملی 14007990145 به ثبت رسیده است.

زمینه فعالیت و خدمات قابل ارائه

طراحی، تامین، ساخت، نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی

  • بویلر  بازیافت حرارتی
  • تجهیزات فرایندی (مبدل حرارتی پوسته و لوله، کولر هوایی)
  • مخازن ذخیره
  • مخازن تحت فشار و برج ها
  • سازه های فلزی
  • داکت انتقال مواد، شوت  (Chute)  و بین (Bin)
  • پرس های هیدرولیکی و مکانیکی