چشم انداز و ماموریت2020-03-11T07:38:10+00:00

چشم انداز و ماموریت

شرکت ماشین سازی خرم آباد در راستاي انجام مسئوليت هاي اجتماعي خود همواره برآن است تا با توانمندسازي پرسنل و تجهیزات ساخت کارخانه، زمينه تولید محصولی با کیفیت بالا و قیمت قابل رقابت به مشتریان خود در حوزه نفت و گاز، نیروگاهی و صنعتی ارائه نماید.

بیانیه ارزش ها
مشتری مداری
نوآوری
تعالی سازمانی
تعهد به جامعه و محیط زیست

بیانیه چشم انداز
شناخته شده در کیفیت و کارآمدی