گواهینامه2020-05-04T11:00:43+00:00

گواهینامه

گواهینامه های شرکت ماشین سازی خرم آباد

با عنایت به پروژه محور بودن شرکت ماشین سازی خرم آباد و اهمیت برقراری و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)شرکت انرژی گستران سهند از اوایل سال 98 با پیگیری های مجدانه مدیریت شرکت مصمم به تدوین روش ها و دستورالعملهای مربوطه با همکاری شرکت مشاوره ایی پیام آزمون پارسی نمود که نهایتا با تلاش و کوشش کارکنان و ممیزی های انجام شده توسط ممیزان داخلی در ستاد و محل اجرای پروژه و ممیزی نهایی توسط شرکت ثالث (MIC) موفق به اخذ گواهینامه های زیر  گردید.

  • ISO 9001-2015               مدیریت یکپارچه
  • ISO 14001-2015             مدیریت زیست محیطی
  • ISO 45001-2018             مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی
  • ISO/TS 29001-2010        ویژه صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی
  • HSE-MS                         مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست