بویلر بازیافت حرارتیHRSG2020-03-09T04:56:35+00:00

بویلر بازیافت حرارتی HRSG

 شرکت ماشین سازی خرم آباد (MSK)به همراه شریک خارجی خود که در زمینه ساخت HRSG از شرکت های بسیار خوشنام دنیاست قابلیت و توانمندی ساخت کل مجموعه HRSG را با بالاترین کیفیت و در کلاس جهانی دارد.،

علاوه بر  انتقال تکنولوژی و دانش فنی ساخت سیستم بولیر بازیافت حرارتی نیروگاههای سیکل ترکیبی ،شرکت MSK اقدام به فراهم کردن تجهیزات ساخت فین تیوپ های بویلر بازیافت نموده که با این کار نه تنها بازار داخل را تامین کرده بلکه میتواند بخشی از بازار جهان بخصوص خاور میانه و شمال افریقا و آسیای میانه را تامین کند.

با توجه به تجهیزات مستقر در کارخانه  و فضای بسیار مناسب آن ازلحاظ ابعادی و ارتفایی ،این مجموعه میتواند بخشهای مختلف سیستم بویلر بازیافت حرارتی را از جمله سازه ،مخازن و ساخت هارپ ها و غیره…. را بصورت همزمان و با کیفیت و سرعت بسیار مطلوب تولید نماید.