برج تقطیر یا برج جداسازی (Distillation column)2020-02-24T13:49:14+00:00

برج تقطیر یا برج جداسازی (Distillation column)

یکی از پرکاربردترین تجهیزاتی که در صنایع نفت و گاز، به خصوص در پالایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد برج های تقطیر است. بخش مهمی از جداسازی و تولید مواد اولیه و مورد نیاز سایر واحدها و همچنین خوراک پتروشیمی، در واحد تقطیر تولید می شود،كه هر كدام از اين اجزاء مي توانند ارزش بسيار بالايي در مقايسه با تركيب اوليه داشته باشند. از برج ها(تقطير) به منظور ايجاد تماس بين دو فاز گاز و مايع در صنعت استفاده ميگردد. از آنجا که هدف اصلي برجها ، ايجاد سطح تماس بيشتر بين اين دو فاز است به همين منظور از تجهيزات مختلفي در داخل برج ها استفاده مي گردد. در ساخت برج ها بر حسب شرايط عملياتي و خوردگي مي توان از انواع مواد استفاده کرد، جهت  طراحی مکانیکی برج ها تمامی استانداردها و نرم افزارهای طراحی مخازن تحت فشار صدق میکند. مهمترين دسته بندي برج ها عبارتند از :

  • Tray Towers(برج های سینی دار)
  • Packed Towers (برج های پرشده)