مخازن تحت فشار (Pressure Vessel)2020-02-24T13:48:52+00:00

مخازن تحت فشار (Pressure Vessel)

مخازن فلزی معمولاً استوانه‌ای یا کروی برای نگهداری و يا انجام فرآيند های فیزیکی و شيميايي در مایعات و یا گازها می‌باشند که توانایی مقاومت در برابر بارگذاری‌های مختلف (فشار داخلی، فشار خارجی و خلا در داخل و بار های داخلی و خارجی) را دارا می‌باشند. محدوده فشاری این مخازن بالاتر از 1 بار و استاندارد طراحی آنها ASME Section VIII می باشد.

برای طراحی مخازن از استاندارد  BS 5500نیز استفاده میگردد.

نرم افزار مورد استفاده معمولا PV-ELITE  میباشد که مطابق استاندارد های مزکور محاسبات را انجام میدهد.