مخازن تحت فشار2020-03-06T20:36:41+00:00

مخازن تحت فشار

ایران به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی جهان محسوب میشود، وجود منابع عظیم نفت، گاز و معدن زیرزمینی از مصادیق انرژیهای مهم در ایران می باشند. جهت استفاده از این منابع و انرژی نیازمند پیشرفت صنعتی و تجهیزات پیشرفته و ایمن می باشیم. مهم ترین تجهیزاتی که امروزه در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و هسته ای استفاده می شود، مبدل های حرارتی، مخازن تحت فشار، برج ها و مخازن ذخیره می باشد. به دلیل توسعه روزافزون صنایع مذکور طراحی، ساخت، تست و راه اندازی هزاران تجهیزات ثابت مکانیکی در دستور کار این شرکت قرار دارد که دو مساله کیفیت و صرفه اقتصادی از اهداف مهم این شرکت تولیدی می باشد. در جهت پیشرفت و رسیدن به اهداف و سیاست های شرکت ارتقاء دانش علمی، ماشین آلات و تجهیزات ساخت از مهمترین دغدقه های شرکت ماشین سازی خرم آباد می باشد.

مخازن تحت فشار (Pressure Vessel)

برج تقطیر یا برج جداسازی (Distillation column)

مخازن ذخیره (Storage Tank)

مبدل حرارتی

راکتور

بویلر (Boiler)